Hva er AST?

Litt om oljene, leiren og AST-terapiens virkning

Dette er en terapiform som angriper stress-symptomer og stiv og øm muskulatur. Den løser opp spenninger både fysisk og mentalt og kan forebygge kroniske plager, og blir dermed en årsaks- og symptomatisk behandling.

Her er det lagt inn en rekke terapiformer i en og samme behandling og den største fordelen er at problemene angripes på flere måter samtidig og det er derfor å mulig å nå målet raskt.

Kropp og sjel henger uløselig sammen og det er nettopp de eteriske oljenes mangesidige virkninger som gjør den så velegnet ved ulike nervøse problemer, hvor jo alltid fysiske reaksjoner følger de emosjonelle.

En massasje kombinerer på en behagelig og effektiv måte helbredende berøring med planteoljenes medisinske virkninger. Dels trenger oljene gjennom huden og transporteres via blodstrømmen til indre organer, dels inhaleres de aromatiske molekylene, fyller lungene og går via nesen direkte til de forskjellige deler av hjernen der følelseslivet, hormonbalansen og nervesystemet påvirkes. Det er her stresset ligger.

Thalamus, hypothalamus, hypofysen og det limbiske system (følelses-senteret), med hippocampus (langtids-hukommelsen) og amygdala (frykt-senteret) er, blant andre, steder i hjernen som mottar all innkommende informasjon og ved langvarig stress kan en si at det vil bli feilinformasjon og dermed også feilinformasjon videre til kroppen. Hormoner, som er ment å være til hjelp i kortere perioder, vil fortsatt sendes ut i kroppen og vil ikke klare å ”normalisere” seg igjen. Dette kan, på sikt, skade kroppen på den måten at det fører til celledød (vev-organer-organsystem).

Som terapi er massasje effektivt for å motarbeide stress og fremmer helse og glede. Det er en helt naturlig måte å hjelpe mennesker til å håndtere det fysiske, mentale og følelsesmessige stress vi er utsatt for i vårt moderne samfunn.

Massasje innvirker på alle systemer i kroppen. Det er avslappende, stimulerende og styrkende, løsner muskel-knuter og hjelper for uro og nervøse spenninger. Kroppens energinivå gjenopprettes ved massasje og tidlige stive ledd og muskler får bedret mobilitet og smidighet. Massasje lindrer stølhet og ubehag og hjelper kroppen med å skille ut avfallsstoffer. Både hukommelsen og beslutningsevnen bedres gjennom kroppsmassasje og det kan også bidra til emosjonell stabilitet og øke tillitt og avspenning, gi bedre søvn og mer energi.

Massasjeterapi må utføres med en eller annen type smøremiddel for å unngå skader ved friksjon. Oljene forsterker følelsen av velvære og stimulerer de emosjonelle ressursene i mottakerens kropp. Med riktig sammensatte oljer vil både de fysiologiske og de psykologiske virkningene mangedobles.

Eteriske oljerer er i større eller mindre grad, bakterie- drepende/antiseptiske. De angriper uønskede mikrober, men ved riktig bruk skader de ikke vev og slimhinner. En rekke eteriske oljer er dessuten virksomme mot virus, sopp og parasitter. Generelt sett styrker de immunforsvaret; indirekte ved å uskadeliggjøre uønskede mikroorganismer, direkte ved å stimulere dannelsen av hvite blodlegemer og andre immunstoffer. Eteriske oljer fremmer kroppens utskillelse av avfallsstoffer via urinveiene, leveren, tarmene og huden og ved at blod- og lymfesirkulasjonen stimuleres.

Varm leire med oljer løser opp og bedrer muskulaturen. Det virker på muskeltonus, sirkulasjon, hormon- og nerve-system. Leiren virker rensende, desinfiserende og avgiftende på organismen, og kan hjelpe på bl.a. fordøyelsesplager. Sammen med varme kan leiren effektivt øke blodsirkulasjonen og føre til en hurtigere virkning. Leiren avgir også viktige mineraler og kan bl.a. være til hjelp der stresset ”stjeler” B-vitaminer og magnesium fra kroppen.

Termo- (varme)behandlingen utføres på hver side av ryggraden-blæremeridianen- som har mye sammenheng med muskler. Milten, bukspyttkjertelen og leveren blir også stimulert her. Kroppens energistrømmer aktiveres og prosessene som settes i gang fortsetter i hvileperioden og i de påfølgende dager. 

Leire har vært brukt til ulike renselsesritualer og helseformål i årtusener og den har fremdeles en viktig plass i alternativ medisin. I land som har lengre tradisjon enn de nordiske når det gjelder bruk av urter og naturkurer, er leire et anerkjent middel også for skolemedisinerne. I dag brukes leire både i terapeutisk og i skjønnhetsmessig øyemed.

Grønn leire er et produkt av silica-aluminiumsrike sedimentære bergarter. Aluminiumssilikatene er et resultat av nedbrytning. Porøse bergarter absorberer store mengder vann, og blir myke og elastiske. Grønnleire er meget mineralrik, og dette utnytter vi i våre behandlinger.    

Hva er stress?

Situasjoner/faktorer (ytre eller indre) som påvirker kroppen (fysisk eller mentalt) til å mobilisere alle sine krefter når vi kommer i krevende eller farlige situasjoner.

Stress kan være et symptom på både under og overaktivitet og er knyttet til ulike, individuelle faktorer som blir belastende for kropp og sjel. (Eks; ikke strekke til, økonomi, for lite tid, miljø, press og forventninger fra andre, samvittighet osv.osv.)

Positive hendelser i livet kan også føles som stress. Det kan også i noen tilfeller være omstendighetene rundt (som justering av rutiner, mangel på kontroll, planlegging, store forandringer etc.) som føles som stress, og ikke alltid selve begivenheten/hendelsen.

Vi kjenner stress når vi selv ikke føler at vi har nok innflytelse og kontroll på vårt eget liv. (maktesløshet)

Hva skjer anatomisk/fysiologisk?

Alarmsituasjon; kjemiske beskjeder i form av hormoner (ACTH og STHT) skilles ut fra hypofysen. Hormonene fraktes med blodstrømmen til binyrene, som igjen produserer bl.a. hormonene adrenalin og kortisol. Proteiner fra thymus og lymfekjertlene brytes ned til sukker for å gi energitilførsel. Blodsukkernivået forhøyes, puls og blodtrykk øker, blodet blir tykkere og kapillærene i huden trekker seg sammen. Svetteutsondring øker, fordøyelsesprosessen senkes, viktige mineraler trekkes ut av skjelettet og unormalt mye salt holdes tilbake i kroppen.

Ved langvarig stress vil dette, m.m. gjøre at hjernen fortsetter å sende ut alarmsignaler. Dermed mister kortisol evnen til å avblåse beredskapen , kroppen får ikke anledning til å falle til ro og det skjer ubalanser og nedbrytning av celler/vev. Dette kan blant annet føre til depresjoner, konsentrasjons-vansker, barnløshet, svakt immunforsvar og dermed også til sykdommer av forskjellige slag.

De mest ”håndfaste” plagene vil ofte være muskelspenning og plager og ”vondter” i forhold til dette, men det er ingen tvil om at mennesker i dagens samfunn også blir mentalt berørt av langvarig stress og vi ser flere og flere plager der årsaken er den samme.

Magesår, for eksempel, behøver ikke nødvendigvis skyldes økt produksjon av magesyre. Årsaken kan være at kroppen under stress har forbrukt så mye proteiner fra magesekkens vegg at den ikke klarer å beskytte mot normalt innhold av magesyre. Ved alvorlige fordøyelsesproblemer kan foringen i tarmveggene gradvis ha blitt spist opp på grunn av sterk og langvarig stressbelastning.